Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 6ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               ΜΕΛΙΣΣΙΑ  4/2/2022

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

Η 6ηΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2022ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

 

Α/Απόφ.ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΨΗΦΙΣΗ
Θέμα 1ο : Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2022, μετά τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής). 

 

Θέμα 2ο : Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πεντέλης έτους 2022 (Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής). 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΖΗ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο