Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Κατάταξης ΣΟΧ3/2023 για τον Κωδικό Θέσης (102) ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων μετά τη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να καθοριστεί η τελική σειρά κατάταξης επί ισοβαθμούντων υποψηφίων για τις θέσεις 15η, 16η, 17η, 18η,19η και 20ή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ3/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ (102) ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 15Η, 16Η, 17Η, 18Η,19Η ΚΑΙ 20Η.

Δείτε τον πίνακα

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο