Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Φεβρουαρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων ΣΟΧ 4/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Πεντέλης  ανακοινώνει τους Πίνακες Κατάταξης και Προσωρινών Επιτυχόντων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2022 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στον Δήμο Πεντέλης .

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους ήτοι την Δευτέρα 22-8-2022 και την Τρίτη 23-08-2022.. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mainprotocol@penteli.gov.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων θα ακολουθήσει δημόσια κλήρωση επί των ισοβαθμούντων και θα ανακοινωθεί  ο τελικός πίνακας επιτυχόντων — προσληπτέων.

Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Προσληπτέοι

Πλήρους Απασχόλησης

Μερικής Απασχόλησης

Απορριπτέοι

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο