Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Μοριοδότησης Προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων (ΣΟΧ1-13885-4077)

 Ο Δήμος Πεντέλης ανακοινώνει τους πίνακες μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Υποβολή αντιρρήσεων επί της μοριοδότησης:

Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και την Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 2020 ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mainprotocol@penteli.gov.gr

 

Δείτε τους πίνακες εδώ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο