Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακες Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης – μηνός Μαίου 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΜΑΙΟΥ 2020, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 05/2020 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 05/2020 – Έσοδα

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο