Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Περίληψη διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παράδοση – εκποίηση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)

Η προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παράδοση – εκποίηση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα έγγραφα:

Περίληψη Διακήρυξης

Απόφαση 137/2020 Ο.Ε.

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο