Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ – ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο