Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

14 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Τιμολόγιο προσφοράς

Προκήρυξη με ΑΔΑΜ

Τ.Ε.Υ.Δ.

Τεχνική έκθεση

Απόφαση

Διακήρυξη

Περίληψη

xml

(Το xml αρχείο είναι υπό τη μορφή zip και χρειάζεται ναι το κάνετε unzip. Mπορείτε να το βρείτε επίσης στο ΕΣΗΔΗΣ)

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο