Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

25 Ιανουαρίου 2021

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Τιμολόγιο προσφοράς

Προκήρυξη με ΑΔΑΜ

Τ.Ε.Υ.Δ.

Τεχνική έκθεση

Απόφαση

Διακήρυξη

Περίληψη

xml

(Το xml αρχείο είναι υπό τη μορφή zip και χρειάζεται ναι το κάνετε unzip. Mπορείτε να το βρείτε επίσης στο ΕΣΗΔΗΣ)

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Skip to content