Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης Δήμου Πεντέλης»

Απόφαση

Διακήρυξη

Μελέτη

Προκήρυξη

Έντυπο προσφοράς

Προκήρυξη με ΑΔΑΜ

xml

Τ.Ε.Υ.Δ.

(Το xml αρχείο είναι υπό τη μορφή zip και χρειάζεται ναι το κάνετε unzip. Mπορείτε να το βρείτε επίσης στο ΕΣΗΔΗΣ με ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟ 106894)

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο