Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για τις «υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου»

Μελέτη

Προκήρυξη με ΑΔΑΜ

Τ.Ε.Υ.Δ.

Απόφαση

Διακήρυξη

Περίληψη

xml

(Το xml αρχείο είναι υπό τη μορφή zip και χρειάζεται ναι το κάνετε unzip. Mπορείτε να το βρείτε επίσης στο ΕΣΗΔΗΣ)

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο