Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

28 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προχωρεί η κατάρτιση του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων Δήμου Πεντέλης. Δείτε τις Οδηγίες και τη διαδικασία εγγραφής

Στην κατάρτιση Μητρώου των Πολιτιστικών Φορέων που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όριά του προχωρεί ο Δήμος Πεντέλης.

Στόχος της Δημοτικής αρχής, είναι η επίσημη καταγραφή και επικαιροποίηση των στοιχείων των Πολιτιστικών φορέων, που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας.

Η εγγραφή στο Μητρώο θα χαρτογραφήσει με λεπτομέρεια την πολιτιστική δραστηριότητα και έκφραση στο Δήμο μας, θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης και θα διασφαλίζει την καλύτερη διαχείριση και διαφάνεια των επιχορηγήσεων που δίνονται από το Δήμο.

Στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Δήμου Πεντέλης μπορούν να εγγραφούν όλοι οι μη κερδοσκοπικοί φορείς που το καταστατικό τους προβλέπει πολιτιστική δραστηριότητα.

Αιτήσεις με πλήρη φάκελο υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους έως τη 15η Ιουνίου 2020.

Οδηγίες και διαδικασία εγγραφής

Οι Πολιτιστικοί Φορείς που επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2020, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής έως 15.06.2020 στην Ιστοσελίδα του Δήμου Πεντέλης, σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Στην ίδια Ιστοσελίδα οι φορείς θα δύνανται να δημιουργήσουν ηλεκτρονικό φάκελο αναρτώντας στα ειδικά πεδία σε αρχεία μορφής pdf ή doc ή jpg, τα παρακάτω έγγραφα τα οποία θα τους συνοδεύουν στο σχετικό μητρώο:

1. Έκθεση του Δ.Σ. της πορείας του φορέα από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Αναλυτικά θα αναφέρονται επίσης το έτος ίδρυσης, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.
2. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του φορέα.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού του φορέα.
4. Αντίγραφο βεβαίωσης της οικείας Διοικητικής Αρχής (Περιφερειακές Ενότητες) ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, βιβλία.
5. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Δ.Σ. (θεωρημένες από δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών του προέδρου και του γενικού γραμματέα) στην οποία θα δηλώνονται: α) η διεύθυνση των γραφείων του φορέα β) η διεύθυνση των εγκαταστάσεων του φορέα που χρησιμοποιεί καθώς και το καθεστώς χρήσης των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί (πχ. Ιδιόκτητες, με μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης ωρών, κ.λ.π.). εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί (πχ. Ιδιόκτητες, με μίσθωση, αντίτιμο παραχώρηση χρήσης ωρών, κ.λ.π.).
6. Πλήρη κατάσταση ειδικοτήτων που απασχολεί ο φορέας
7. Ετήσιο προϋπολογισμό έτους 2020 εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση με αναφορά στις πηγές εσόδων (εισφορές – συνδρομές μελών, χορηγίες, δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε άλλο που προβλέπεται από το καταστατικό) υπογεγραμμένος από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, με σφραγίδα του φορέα
8. Κύριες εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει ο φορέας
9. Διακρίσεις του φορέα

Φωτεινή Μαρκαντώνη
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Νεολαίας

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο