Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

28 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη “Συντήρηση στους πυροσβεστήρες των παιδικών / βρεφονηπιακών σταθμών, στα ΚΑΠΗ και στο Κοινωνικό Κέντρο του Δήμου”

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της 35/2020 μελέτης της υπηρεσίας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να καταθέσετε ανοικτή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και της 30/7/2020, η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς.
Σύμφωνα με:

  1. την  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  2. την  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  3. την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο