Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Σεπτεμβρίου 2020

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: «Υπηρεσίες παιδιάτρου για τις παιδαγωγικές δομές του Δήμου Πεντέλης»

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Skip to content