Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια tablet για την υποστήριξη του διδακτικού υλικού των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 και ώρα 13:30.

Σύμφωνα με την  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και την  Τεχνική Περιγραφή

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο