Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση, μέσω καταλόγου, του Υποέργου 6 : Υπηρεσία Παροχής Συμβούλου για τη σύνταξη «Διαχειριστική́ς Μελέτης Ορεινού́ Δασικού́ Όγκου Πεντέλης» της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους » και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο