Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γάλακτος για τις καθαρίστριες της Σ.Ε. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2020

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 07-05-2020 ημέρα ΠEMΠΤΗ και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, και αποκλειστικά μέσω e mail στο b-sch-penteli@penteli.gov.gr.
Σύμφωνα με την  Μελέτη – Γάλατα β΄ βάθμιας 2020  και  την  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Γάλατα β βάθμιας 2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο