Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

24 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έγχρωμου φωτοαντιγραφικού εκτυπωτή

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να καταθέσετε ανοικτή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την 9/3/2020, η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς.

Πρόσκληση
Τεχνική Περιγραφή

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο