Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Οκτωβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση θραυσμένων υαλοπινάκων στο Λύκειο Νέας Πεντέλης και 1ο Γυμνάσιο Μελίσσιων του Δήμου Πεντέλης»

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο