Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

6 Οκτωβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Παιδιάτρου για τις παιδαγωγικές δομές Δήμου Πεντέλης»

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο