Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2021

Την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 9:30 π.μ. σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΖ 1/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο