Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2023

Την 31 του μηνός  Ιανουαρίου 2023  ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:30  σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΖ 1/2023

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο