Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

Την 29η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 1/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο