Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

25 Φεβρουαρίου 2021

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

Την 29η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 1/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Skip to content