Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

28 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

Την 29η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 1/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο