Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Νοεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 14ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

Την 25η του μηνός Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 14/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο