Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 14ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

Την 25η του μηνός Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 14/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο