Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 15ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

Την 1η του μηνός Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 15/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο