Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

13 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 2ης τακτικής συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 2021

Την 29η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 2/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο