Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 22ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

Την 9η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 έως 14:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 22/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο