Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 3ης/2020 Τακτικής Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας καλούμε στην 3η τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00, κατά την οποία θα γίνει η δια περιφοράς λήψη της απόφασης επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_3Η_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_ΣΧ_ΕΠΙΤΡ_Β

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ_3Η_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_ΣΧ_ΕΠΙΤΡ_Β

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο