Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

20 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης 2022

Την 19η του μηνός Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 4/2022

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο