Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

9 Φεβρουαρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης 2022

Την 19η του μηνός Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 5/2022

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο