Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης 2022

Την 19η του μηνός Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 5/2022

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο