Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 5ης τακτικής συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2020

Την Τρίτη 28 Απριλίου 2020 και ώρα 13:00μμ  σύμφωνα με την Πρόσκληση – 05/2020 – Δ.Κ. Πεντέλης

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο