Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4 Φεβρουαρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

11ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 11η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

 

   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 
ΑΡ. ΑΠΦ  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 

10/2021

 

Παράταση Ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής για την  «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’4”, επί της οδού Αλέξανδρου Ζαΐμη 4, στη Δ.Κ. Μελισσίων.

 

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) ΟΜΟΦΩΝΑ

Παράταση Ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής έως την 00:00 ώρα εντός και εκτός της επιχείρησης, για όλο τον χρόνο για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’4”, επί της οδού Αλέξανδρου Ζαΐμη 4, στη Δ.Κ. Μελισσίων.

 

β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Παράταση Ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής έως την 01:00 ώρα εντός και εκτός της επιχείρησης, δοκιμαστικά για περίοδο τριών (3) μηνών για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’4”, επί της οδού Αλέξανδρου Ζαΐμη 4, στη Δ.Κ. Μελισσίων.

ΑΡ. ΑΠΦ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
11/2021 Έγκριση Δράσης, Χωροθέτησης και Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Καταναλωτών του άρθρου 37 του Ν.4497/2017 του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-Ποιότητα Ζωής- Κοινωνία Αλληλεγγύης.

                              ΟΜΟΦΩΝΑ

12/2021 Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.                               ΟΜΟΦΩΝΑ
     
13/2021 Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’koubaras΄΄ επί της οδού Σωκράτους 2 στη Δ.Κ. Μελισσίων.

 

                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) ΟΜΟΦΩΝΑ

Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής έως την 00:00 ώρα εντός και εκτός της επιχείρησης, για όλο τον χρόνο για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’koubaras΄΄ επί της οδού Σωκράτους 2, στη Δ.Κ. Μελισσίων.

 

β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής έως την 01:00 ώρα εντός και εκτός της επιχείρησης, δοκιμαστικά για περίοδο τριών (3) μηνών για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’koubaras΄΄ επί της οδού Σωκράτους 2, στη Δ.Κ. Μελισσίων.

14/2021 Παράταση Ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων

– Μουσικής για την

«Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία “Beerway”, επί των οδών  Σωκράτους και Κύπρου 2 στη Δ.Κ. Μελισσίων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) ΟΜΟΦΩΝΑ

Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής έως την 00:00 ώρα εντός και εκτός της επιχείρησης, για όλο τον χρόνο για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία  “Beerway”, επί των οδών  Σωκράτους και Κύπρου 2, στη Δ.Κ. Μελισσίων.

 

β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής έως την 01:00 ώρα εντός και εκτός της επιχείρησης, δοκιμαστικά για περίοδο τριών (3) μηνών για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία “Beerway”, επί των οδών  Σωκράτους και Κύπρου 2, στη Δ.Κ. Μελισσίων.

15/2021 Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής για την  «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’Monkey”, επί της οδού Π. Τσαλδάρη 32-34, στη Δ.Κ. Μελισσίων.                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) ΟΜΟΦΩΝΑ

Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής έως την 00:00 ώρα εντός και εκτός της επιχείρησης, για όλο τον χρόνο για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’Monkey”, επί της οδού Π. Τσαλδάρη 32-34, στη Δ.Κ. Μελισσίων.

 

β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής έως την 01:00 ώρα εντός και εκτός της επιχείρησης, δοκιμαστικά για περίοδο τριών (3) μηνών για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’Monkey”, επί της οδού Π. Τσαλδάρη 32-34, στη Δ.Κ. Μελισσίων.

16/2021 Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’Chilangos” επί της οδού Π. Τσαλδάρη 31 στη Δ.Κ. Μελισσίων.                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) ΟΜΟΦΩΝΑ

Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής έως την 00:00 ώρα εντός και εκτός της επιχείρησης, για όλο τον χρόνο για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’Chilangos” επί της οδού Π. Τσαλδάρη 31, στη Δ.Κ. Μελισσίων.

 

β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής έως την 01:00 ώρα εντός και εκτός της επιχείρησης, δοκιμαστικά για περίοδο τριών (3) μηνών για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’Chilangos” επί της οδού Π. Τσαλδάρη 31, στη Δ.Κ. Μελισσίων.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο