Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ                                                   Μελίσσια, 07/06/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 02Η/2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΣΤΙΣ 06/06/2023

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 02/06/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/06/2023

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  
14.2023 Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης επαγγελματικού οχήματος σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού  Νικαίας  στην Δ.Κ. Νέας Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ  
15.2023 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστο χώρο  στην Δ.Κ. Μελισσίων. ΟΜΟΦΩΝΑ  
16.2023 Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. ΟΜΟΦΩΝΑ  
17.2023 4.Λήψη Απόφασης για Διόρθωση Γεωμετρικών Στοιχείων. ΟΜΟΦΩΝΑ  
18.2023 5.Κοπή δέντρου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 5 στην Δ.Κ. Νέας Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ  
19.2023 Κοπή δένδρων επί των οδών α) Γ. Παπανδρέου β) Μάνης και Δωδεκανήσου γ) Ηρώων Πολυτεχνείου και δ) 25η Μαρτίου στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ  
20.2023 Κοπή δένδρων επί της οδού 25ης Μαρτίου αρ. 18 στα Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ  
21.2023 Κοπή δένδρου επί της οδού Σωκράτους αρ. 10 στα Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ  
22.2023 Κοπή δένδρων (δύο από τα τρία) επί της οδού Αγίου Γεωργίου αρ. 33 στα Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ  
23.2023 Κοπή δένδρου επί της οδού Καλαμβόκη 48 στα Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ  

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο