Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ενημέρωση δήμων περιφέρειας Αττικής για την δυνατότητα αναλύσεων εδάφους και νερού από το τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεις Λιπασμάτων Αττικής

Σχετ: Το από 30/05/2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής Αιγαίου Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων

Το Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεις Λιπασμάτων (Γ.Ε.Α.Λ.) της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής-Αιγαίου του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων ενημερώνει σχετικά με το είδος των χημικών αναλύσεων που διενεργούνται από το εργαστήριο του σε δείγματα έδαφος και νερού στην περιοχή της δικαιοδοσίας του και το κόστος αυτών.

Επιπλέον, διαθέτει προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων τα παρακάτω σχετικά έντυπα.

Σχετικά

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο