Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 3η/2022

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 
ΑΡ. ΑΠOΦ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
07/2022Παράταση Ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων – Μουσικής για την Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία “Joplin”, επί της οδού   Σωκράτους 2 στη Δ.Κ. Μελισσίων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής έως την 01:00 ώρα εντός και εκτός της επιχείρησης έως την 30/04/2022  για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία  “Joplin”, επί της οδού   Σωκράτους 2, στη Δ.Κ. Μελισσίων. 

08/2022Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Πάγκαλου 14Α, στα Μελίσσια.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Διορθωτικό κλάδεμα δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Πάγκαλου 14Α, στα Μελίσσια. 

09/2022Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Αντιπάρου 10, στα Μελίσσια.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Διορθωτικό κλάδεμα δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Αντιπάρου 10, στα Μελίσσια. 

10/2022Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Ερμού 19, στα Μελίσσια.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο