Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2ος Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. α΄ βάθμιας εκπαίδευσης 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                         

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6095155

 

A/A

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 2H TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 MAPTIOY 2021 KAI ΩΡΑ 09:30

 

5

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατανομή χρηματικών ποσών που θα τεθoύν στη διάθεση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

6

 

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Καταστροφή υλικού και ορισμός Επιτροπής για το Νηπιαγωγείο Ν. Πεντέλης.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

7

 

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή τιμολογίων παρελθόντων οικονομικών ετών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Πεντέλης.(Π.Ο.Ε.)

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

8

 

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής πάσης φύσεων προμηθειών, υπηρεσιών, εξοπλισμού ,τεχνικών και μη τεχνικών υλικών για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης για το έτος 2021.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

9

 

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής της προμήθειας μεταλλικών κάδων για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

10

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Μείωση μισθώματος του κυλικείου του Δημοτικού σχολείου Ν. Πεντέλης.

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

Η Πρόεδρος

ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο