Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ                                                                                   Μελίσσια, 08/11/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 04Η/2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΣΤΙΣ 07/11/2023

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 03.11.2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07.11.2023

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
41 Παραχώρηση Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για Τοποθέτηση Α.Τ.Μ της Τράπεζας ALPHA BANK. ΟΜΟΦΩΝΑ
42 Απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στη Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
43 Υλοτομία ατόμου χαρουπιάς στην οδό 17ης Νοεμβρίου 18, Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ
44 Υλοτομία ξηραμένου ατόμου κωνοφόρου στην οδό Κίμωνος 16, Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ
45 Υλοτομία ατόμου πεύκης μεγάλων διαστάσεων στην οδό Ανδριανουπόλεως 5 Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ
46 Έλεγχος για υλοτομία ατόμου πεύκης επί της οδού Αγίας Παρασκευής και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε. 9, Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ
47 Υλοτομία 2 ατόμων πεύκης επί της οδού Ερμού 3 και Διονύσου, Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ
48 Υλοτομία ατόμου πεύκης επί της οδού Διός 1 και Αχιλλέως, Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ
49 Υλοτομία ενός (1) ατόμου πεύκης επί της οδού Δήμητρας 15-17, Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ
50 Υλοτομία ατόμου πεύκης  επί της οδού Εφέσου 3Γ στη Νέα Πεντέλη. ΟΜΟΦΩΝΑ
51 Υλοτομία ατόμων βραχυχίτωνα  επί της οδού Κρήτης 2 στη Νέα Πεντέλη. ΟΜΟΦΩΝΑ
52 Κοπή 2 ατόμων πεύκης επί της οδού Ιατρού Βυζαντίου 30  στη Νέα Πεντέλη. ΟΜΟΦΩΝΑ
53 Κοπή πεύκου επί της οδού Κιλκίς 8 στη Νέα Πεντέλη. ΟΜΟΦΩΝΑ
54 Κοπή πεύκου επί της οδού Αμφικτυονιών 26 στη Νέα Πεντέλη. ΟΜΟΦΩΝΑ
55 Yλοτομία ατόμου πεύκης επί της οδού Νικαίας 18 στη Νέα Πεντέλη. ΟΜΟΦΩΝΑ
56 Yλοτομία ενός (1) ατόμου πεύκης επί της οδού Γ. Παπανδρέου 11 στη Νέα Πεντέλη. ΟΜΟΦΩΝΑ
57 Υλοτομία ενός (1) ατόμου πεύκης επί της οδού Αγίας Παρασκευής 6 στη Νέα Πεντέλη. ΟΜΟΦΩΝΑ
58 Υλοτομία τριών (3) ατόμων κυπαρισσιού επί των οδών Λεωφόρου Αγίου Σύλλα 34 και Αλιάκμονος στη Νέα Πεντέλη. ΟΜΟΦΩΝΑ
59 Υλοτομία τριών (3) ατόμων βραχυχίτωνα  επί της οδού Λεωφόρου Αγίου Σύλλα 40 στη Νέα Πεντέλη. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο