Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

23 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

5ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Ε. 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ης /2022

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 19η/12/2022

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ
6/2022 Θέμα 1: Υποβολή σχεδίου πρότασης Τεχνικού Προγράμματος Δήμους Πεντέλης έτους 2023. ΟΜΟΦΩΝΑ
7/2022 Θέμα 2: Υποβολή προτάσεων των Υπηρεσιών του Δήμου για την κατάρτιση του προσχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. ΟΜΟΦΩΝΑ
8/2022 Θέμα 3: Επικαιροποίηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» του Δήμου Πεντέλης  ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο