Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

5ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2020

                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                        Μελίσσια   4-8-2020

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  5Η /2020  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ) την 31-7-2020

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

 

19/2020

1.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης «Νέα θέση για τη λειτουργία της Λαϊκής αγοράς επί της οδού 25ης Μαρτίου στη Δ.Κ Ν. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης.  (Εισήγηση και Τεχνική Έκθεση – Μελέτη  (6/2020) Δ/νσης Περιβάλλοντος -Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης) .

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

20/2020

2.Λήψη απόφασης για την έγκριση χωροθέτησης αντλιοστασίων για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Καλλιθέα και Μπουρμπάχτι της ΔΚ Πεντέλης. (Απόφαση Κοινότητας Πεντέλης 6/2020).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

21/2020

3.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη κοπή  (1) δένδρου (κυπαρίσσι) στον πεζόδρομο της οδού Δεληγιάννη 25 στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου & Απόφαση Κοινότητας Μελισσίων 18/2020)

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

———-

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη δύο (2) δένδρων (Βραχυχίτωνες) στον πεζόδρομο της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου 17  στη Κοινότητα Μελισσίων. (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου & Απόφαση Κοινότητας Μελισσίων 19/2020)

 

 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

 

 

22/2020

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το κλάδεμα και την αντιστήριξη ενός (1) δένδρου (πεύκο) σε  κοινόχρηστο χώρο έναντι της οδού Γυμναστηρίου 5Α στη Κοινότητα Νέας Πεντέλης. (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου Απόφαση Κοινότητας Ν. Πεντέλης 5/2020).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

23/2020

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη κοπή  ενός (1) δένδρου (κουκουναριά) στο πεζοδρόμιο της οδού Ασκληπιού 9 στη Κοινότητα Νέας Πεντέλης. (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου & Απόφαση Κοινότητας Ν. Πεντέλης 6/2020)

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

———-

7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Εθν. Μακαρίου 25 στη Κοινότητα Νέας Πεντέλης. (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου & Απόφαση Κοινότητας Ν. Πεντέλης 7/2020).).

 

 

 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

 

 

24/2020

8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή   (1) ξερού  δένδρου (κουκουναριά) στο πεζοδρόμιο της οδού Κοτζιά 12 στη Κοινότητα  Πεντέλης. (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου & Απόφαση Κοινότητας Ν. Πεντέλης  5 /2020).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

 

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο