Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

5ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ                                                             Μελίσσια, 1.8.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 5Η/2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΣΤΙΣ 01/08/2022

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 28 Ιουλίου 2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01 Αυγούστου 2022 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
36.2022 1.Παραχώρηση της πλατείας του Αγίου Γεωργίου Κοινότητας Μελισσίων στις 17/09/2022 στην Ένωση Ποντίων Μελισσίων Αττικής για την διοργάνωση του 13ου Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών «ΑΝΕΣΠΑΛΤΟΣ ΧΟΡΟΘΥΜΙΑ» ΟΜΟΦΩΝΑ
37.2022 2.Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν ΚΥΕ επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 18 στη Δ.Κ. Ν. Πεντέλης. (εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο) ΟΜΟΦΩΝΑ
38.2022 3.Κοπή δένδρων (κλάδεμα) επί της οδού Φιλικών 4 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
39.2022 4.Κοπή δένδρου επί της οδού Θράκης 7 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο) ΟΜΟΦΩΝΑ
40.2022 5.Κοπή δένδρου επί της οδού Κανάρη 2 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο) ΟΜΟΦΩΝΑ
41.2022 6.Κοπή δένδρου επί της οδού Βυζαντίου 56 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο) ΟΜΟΦΩΝΑ
42.2022 7.Κοπή δένδρου επί της οδού Παφλαγόνων 22 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο) ΟΜΟΦΩΝΑ
43.2022 8.Κοπή δένδρου επί της οδού Πέτρου Γιαλούρου 1 και Ελευθερίας  στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο) ΟΜΟΦΩΝΑ
44.2022 9.Κοπή δένδρου επί της οδού Μάνης 3 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο) ΟΜΟΦΩΝΑ
45.2022 10.Κοπή δένδρων επί της οδού Μαντινείας 4 (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο) ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ           

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο