Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

5ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2020

            ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 5η /2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

                           ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2020

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
ΑΡ. ΑΠΦ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΔΚ ΜΕΛ – 14/2020

 

Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων-μουσικής

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση της άδειας για ακόμα μία (1) ώρα πέραν της 23:00 τη θερινή περίοδο ήτοι έως τις 00:00 ώρα, δοκιμαστικά για περίοδο έξι (6) μηνών για την  «Επιχείρηση Λιανικού Εμπορίου (Παντοπωλείο- Οπωροπωλείο- Κρεοπωλείο- Πρατήριο Γαλακτοκομικών ειδών)- Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής και Πλήρους Επεξεργασίας», η οποία λειτουργεί επί της Λ. Πεντέλης 117, με τον διακριτικό τίτλο «AVENTADOR», στην Κοινότητα Μελισσίων, με δυνατότητα νέας απόφασης μετά την εκτίμηση των συνθηκών που θα έχουν έκτοτε διαμορφωθεί.

 

Δ.Κ. ΜΕΛ 15/2020  

Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου επιπλέον 22,94τ.μ. για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν καταστήματος μαζικής εστίασης και αναψυχής της εταιρίας «Κ.ΤΣΙΝΤΖΙΛΩΝΗΣ & Ν. ΤΣΙΤΣΙΛΩΝΗΣ Ο.Ε.», επί της οδού Αλ. Παναγούλη, στην Κοινότητα Μελισσίων.

 

 

 

ΔΚ ΜΕΛ – 16/2020

 

Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων-μουσικής

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση της άδειας για ακόμα μία (1) ώρα πέραν της 23:00 τη θερινή περίοδο ήτοι έως τις 00:00 ώρα, δοκιμαστικά για περίοδο έξι (6) μηνών για την εταιρία “OB LA DI IKE» για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής και Πλήρους Επεξεργασίας» επί της οδού Πλ. Ελευθερίας 10, στην Κοινότητα Μελισσίων, με δυνατότητα νέας απόφασης μετά την εκτίμηση των συνθηκών που θα έχουν έκτοτε διαμορφωθεί.

 

ΔΚ ΜΕΛ – 17/2020 Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού

Θήρας, στα Μελίσσια

ΟΜΟΦΩΝΑ

Όχι κοπή δένδρου, αλλά κλάδεμα δένδρου, στο πεζοδρόμιο της οδού Θήρας, στα Μελίσσια

 

 

                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                        ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

 

 

                                                                                 ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο