Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

24 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

6ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                               Μελίσσια   10-9-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 6Η /2020  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ) την 7-9-2020

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 
 

 

25/2020

 

1.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης «Απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 59 στη Κοινότητα Μελισσίων» (Εισήγηση Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Απόφαση Κοινότητας Μελισσίων 21/2020).

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

 

26/2020

 

2.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Κύπρου επί της οδού Π. Γιαλούρου στη Κοινότητα Ν. Πεντέλης για την εγκατάσταση σταθμού διανομής φυσικού αερίου 19/4 bar (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Απόφαση Κοινότητας N.Πεντέλης 8/2020).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

 

27/2020

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη δύο (2) δένδρων (Βραχυχίτωνες) στον πεζόδρομο της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου 17  στη Κοινότητα Μελισσίων. (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου & Απόφαση Κοινότητας Μελισσίων 19/2020).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

———

 

 

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη ενός (1) δένδρου (ευκάλυπτος) στο πεζοδρόμιο της οδού Ασκληπιού 3 στη Κοινότητα Ν. Πεντέλης. (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου & Απόφαση Κοινότητας Μελισσίων 9/2020).  

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

 
 

28/2020

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Εθν. Μακαρίου 25 στη Κοινότητα Νέας Πεντέλης. (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου & Απόφαση Κοινότητας Ν. Πεντέλης 7/2020).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο