Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

7ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2020

             ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 7η /2020

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

                          ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
 

04/2020 ΔΚΝΠ

Προτάσεις για τη σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ

05/2020 ΔΚΝΠ

Κοπή δένδρου έναντι της οδού Γυμναστηρίου  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ Η ΚΑ ΜΠΟΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ

Στην κοπή του δένδρου

06/2020 ΔΚΝΠ

Κοπή δένδρων στην οδό Ασκληπιού 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ Η ΚΑ ΜΠΟΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ

ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

07/2020 ΔΚΝΠ Κοπή δένδρου στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ Η ΚΑ ΜΠΟΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ

Στην κοπή του δένδρου

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο