Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

8ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                        Μελίσσια   16-12-2019 Ω

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  8η/2019  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤHΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΣΤΙΣ 13/12/2019

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

 

53/2019

 

ΘΕΜΑ 1ο. «Παραχώρηση αύλειου χώρου Ι.Ν Αγίου Σίλα στο Σύλλογο «Ελληνική Παραγωγή» στη Κοινότητα Ν. Πεντέλης την Κυριακή 15-12-2019».

 

 

    ΟΜΟΦΩΝΑ

& ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ & ΤΟ ΘΕΜΑ

 

54/2019

 

 

ΘΕΜΑ 2ο «Παραχώρηση Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου στο 1Ο Σύστημα Δασοπροσκόπων Πεντέλης στη Κοινότητα Ν. Πεντέλης το Σάββατο 14-12-2019

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

& ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ & ΤΟ ΘΕΜΑ

 

 

55/2019

 

 

ΘΕΜΑ 3ο «Παραχώρηση Πλ. Αγίας Τριάδος  στο 1Ο Σύστημα Δασοπροσκόπων Πεντέλης στη Κοινότητα  Πεντέλης την Κυριακή 15-12-2019».

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

& ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ & ΤΟ ΘΕΜΑ

 

 

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο