Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

8ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                 Μελίσσια   30-11-2020

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ

 8Η /2020  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ) την 27-11-2020

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

 

 

33

1.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη  απόφασης με τίτλο «Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν καταστήματος μαζικής εστίασης επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 9 στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης»  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

34

2.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης με τίτλο: « Μελέτη σήμανσης επί της οδού Δουκίσης Πλακεντίας στη Δημοτική Κοινότητα  Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης»

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

35

 

 

 

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Σωκράτους 19Α στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

36

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Αμφικτιονιών 26 στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

37

5.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Σκουζέ 10 στη Κοινότητα Πεντέλης.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο