Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

8ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 8η/2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΡ. ΑΠΦ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

22/2022 Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία “Monkey″ επί της οδού Π. Τσαλδάρη 32-34 στη Δ.Κ. Μελισσίων. ΟΜΟΦΩΝΑ

Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία “Monkey″επί της οδού Π. Τσαλδάρη 32-34 στη Δ.Κ. Μελισσίων μέχρι τις 00:00. 

23/2022 Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία “Joplin″ επί της οδού Σωκράτους 2 στη Δ.Κ. Μελισσίων.  ΟΜΟΦΩΝΑ

Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία “Joplin″ επί της οδού Σωκράτους 2 στη Δ.Κ. Μελισσίων μέχρι τις 00:00.

24/2022 Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας» με την επωνυμία “Το τρίγωνο″ επί της οδού Π. Τσαλδάρη 21 στη Δ.Κ. Μελισσίων.  ΟΜΟΦΩΝΑ

Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας» με την επωνυμία “Το τρίγωνο″ επί της οδού Π. Τσαλδάρη 21 στη Δ.Κ. Μελισσίων μέχρι τις 00:00.

25/2022 Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο