Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

8ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 8η/2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡ. ΑΠΦ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
25/2023 Υλοτομία ξηραμένου ατόμου κωνοφόρου στην οδό Κίμωνος 16, Μελίσσια.  ΟΜΟΦΩΝΑ
26/2023 Υλοτομία ατόμου χαρουπιάς στην οδό 17ης Νοεμβρίου 18, Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ

Κλάδεμα χαρουπιάς στην οδό 17ης Νοεμβρίου 18, Μελίσσια. 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο