Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

9ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                        Μελίσσια   30-12-2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  9η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤHΣ

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

56/2019

1.  Παραχώρηση  στον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραγωγών  « Χωρίς Μεσάζοντες» με διακριτικό τίτλο «Ελληνική Παραγωγή» της  Πλατείας  Αγ. Γεωργίου   στη  Κοινότητα  Μελισσίων  την  Κυριακή 29-12-2019.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

57/2019

2.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (5) Θάμνων  (πικροδάφνες) στο πεζοδρόμιο της οδού Αλκιβιάδου 7 στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

58/2019

3.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1)  δένδρου (ευκάλυπτος) στο πεζοδρόμιο της οδού Άρεως 35 έναντι, στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

59/2019

4.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (Βραχυχίτωνας) στο πεζοδρόμιο της οδού Οδ. Άνδρούτσου 6 & 3ης Σεπτεμβρίου 22  στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

———–

5.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (2) δένδρων (πεύκα)   στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πλαστήρα στη Κοινότητα  Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

 

60/2019

6.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (πεύκο)   στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου & Δεληγιάννη  στη Κοινότητα  Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

———–

7.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (2) δένδρων (κουτσουπιές)   στο πεζοδρόμιο της συμβολής των  οδών Ηρ. Πολυτεχνείου & Αγ. Γεωργίου  στη Κοινότητα  Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

 

61/2019

8.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (ευκάλυπτος)  επί της οδού Βυζαντίου 45  στη Κοινότητα Ν. Πεντέλης.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

62/2019

9.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (πεύκο)  στο πεζοδρόμιο της συμβολής των  οδών  Κανάρη & Γεωργ. Παπανδρέου στη Κοινότητα Ν. Πεντέλης.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

63/2019

10.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (πεύκο)   στο πεζοδρόμιο επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου 12 (έναντιστη Κοινότητα  Πεντέλης.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο