Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

26 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

9ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                        Μελίσσια   30-12-2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  9η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤHΣ

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

56/2019

1.  Παραχώρηση  στον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραγωγών  « Χωρίς Μεσάζοντες» με διακριτικό τίτλο «Ελληνική Παραγωγή» της  Πλατείας  Αγ. Γεωργίου   στη  Κοινότητα  Μελισσίων  την  Κυριακή 29-12-2019.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

57/2019

2.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (5) Θάμνων  (πικροδάφνες) στο πεζοδρόμιο της οδού Αλκιβιάδου 7 στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

58/2019

3.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1)  δένδρου (ευκάλυπτος) στο πεζοδρόμιο της οδού Άρεως 35 έναντι, στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

59/2019

4.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (Βραχυχίτωνας) στο πεζοδρόμιο της οδού Οδ. Άνδρούτσου 6 & 3ης Σεπτεμβρίου 22  στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

———–

5.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (2) δένδρων (πεύκα)   στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πλαστήρα στη Κοινότητα  Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

 

60/2019

6.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (πεύκο)   στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου & Δεληγιάννη  στη Κοινότητα  Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

———–

7.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (2) δένδρων (κουτσουπιές)   στο πεζοδρόμιο της συμβολής των  οδών Ηρ. Πολυτεχνείου & Αγ. Γεωργίου  στη Κοινότητα  Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

 

61/2019

8.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (ευκάλυπτος)  επί της οδού Βυζαντίου 45  στη Κοινότητα Ν. Πεντέλης.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

62/2019

9.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (πεύκο)  στο πεζοδρόμιο της συμβολής των  οδών  Κανάρη & Γεωργ. Παπανδρέου στη Κοινότητα Ν. Πεντέλης.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

63/2019

10.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (πεύκο)   στο πεζοδρόμιο επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου 12 (έναντιστη Κοινότητα  Πεντέλης.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο