Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής Τέκνου στο Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Πεντέλης

Πληροφορίες

Ο Δήμος Πεντέλης ενημερώνει ότι θα υλοποιήσει πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας από 5 έως 12 ετών, από Πέμπτη 1/7/2021 μέχρι Παρασκευή 30/7/2021 καθημερινά, τις ώρες από 08:00 έως 16:00.

Στόχος του προγράμματος είναι να διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς και παράλληλα να δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από αθλητικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές  και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από έμπειρους εκπαιδευτικούς που θα έχουν την ευθύνη για την αρμονική και ασφαλή λειτουργία του και περιλαμβάνει (ενδεικτικά) τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Βόλλεϋ
 • Μπάσκετ
 • Τζούντο
 • Παραδοσιακά Παιχνίδια
 • Παντομίμα
 • Κυνήγι Θησαυρού
 • Θεατρικό Παιχνίδι
 • Ζωγραφική
 • Κηπουρική
 • Zumba
 • Hip Hop

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται στις παρούσες συνθήκες της πανδημίας και έχει συγκεκριμένους περιορισμούς για την ασφάλεια των παιδιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν μπορεί να γίνει η χρήση του κολυμβητηρίου, λόγω της απαγόρευσης χρήσης των αποδυτηρίων.

Σε ότι αφορά στη σίτιση, αυτή είναι ευθύνη των γονέων, ενώ ο Δήμος θα παρέχει νερό και χυμούς. Τα παιδιά συνιστάται να έχουν μαζί τους σνακ ή φαγητό που δεν χρειάζεται ζέσταμα. Επίσης πρέπει να είναι εφοδιασμένα με καπέλο, αντηλιακό και μία δεύτερη αλλαξιά ρούχα.

Χώροι υλοποίησης:

 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων
 • Κρυστάλλειο Δημοτικό Σχολείο Πεντέλης

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: Από Τρίτη 23/6/2021 έως και 28/6/2021

Περίοδος λειτουργίας: 01/07/2021 έως 30/7/2021

Δικαιούχοι: Παιδιά με ημερομηνία γέννησης από 1/1/2008 έως και 31/12/2016

Διαδικασία εγγραφής: Μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στον παρακάτω σύνδεσμο. Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία εγγραφής παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν.

Εξόφληση συνδρομής περιόδου με την εγγραφή

Συνδρομή: Εβδομαδιαία οικονομική συνδρομή 30,00€ ανά παιδί

Εβδομαδιαίες περίοδοι προγράμματος:
1η: 5/7 – 9/7/2021
2η: 12/7 – 16/7/2021
3η: 19/7 – 23/7/2021
4η: 26/7 – 30/7/2021

Απαλλάσσονται της οικονομικής συμμετοχής:

α. Κατά 100% οι οικογένειες με άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και με την
προϋπόθεση οικείας βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα τους ή της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

β. Κατά 100% οι οικογένειες ή μονογονεϊκές οικογένειες, με εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ.

γ. Κατά 50% τα τέκνα οικογενειών υπαλλήλων (μονίμων αορίστου χρόνου και συμβασιούχων) Δήμου Πεντέλης.

δ. Κατά 20% το κάθε παιδί, για τις οικογένειες με δυο η περισσότερα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η καταβολή της εισφοράς θα γίνεται στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK στον Αριθμό Λογαριασμού 0026.0334850200420151 (IBAN: GR
6102603340000850200420151) του Δήμου Πεντέλης δηλώνοντας το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του παιδιού για το τρέχον σχολικό έτος. Οποιαδήποτε καταβολή εισφοράς θα γίνεται κατόπιν λήψης της ηλεκτρονικής βεβαίωσης έγκρισης της αίτησης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Δήμο Πεντέλης στα τηλέφωνα: 2108032722   – 2108100884  με τον κύριο Τσαντουλή Νικόλαο.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για όσες αιτήσεις γίνουν δεκτές, οι αιτούντες θα παραλάβουν ηλεκτρονική βεβαίωση μέσω του συστήματος.

Στοιχεία και Δικαιολογητικά που ζητούνται στην Ηλεκτρονική Αίτηση

 • Ονοματεπώνυμο τέκνου
 • Ημερομηνία γέννησης τέκνου
 • Φύλο τέκνου
 • Α.Μ.Κ.Α. τέκνου
 • Όνομα γονέα / κηδεμόνα που υποβάλλει την αίτηση (συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα)
 • Επώνυμο γονέα / κηδεμόνα που υποβάλλει την αίτηση (συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα)
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Τ.Κ. κατοικίας
 • Δημοτική κοινότητα κατοικίας
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας
 • email επικοινωνίας
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία των προσώπων που θα παραλαμβάνουν το τέκνο (Αναρτάται υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται από το gov.gr)
 • Βεβαίωση γιατρού ότι το τέκνο μπορεί να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες
 • Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων ή γονέων σε διάσταση, υπεύθυνη δήλωση του δεύτερου γονέα ότι συναινεί για τη συμμετοχή του τέκνου στο πρόγραμμα (Ως πρώτος γονέας νοείται ο υποβάλλων την παρούσα αίτηση) – (Αναρτάται υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται από το gov.gr)
 
Προαιρετικά Πεδία Ειδικών Περιπτώσεων
 • Ειδική περίπτωση Α (Προαιρετικό πεδίο): Οικογένειες με άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) κατ κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και με την προϋπόθεση οικείας βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα τους η τη Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (δηλώνετε Ναι ή Όχι)
 • Για την Ειδική περίπτωση Α: Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής
 • Ειδική περίπτωση Β (Προαιρετικό πεδίο): Οικογένειες ή μονογονεϊκές οικογένειες, με εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ (δηλώνετε Ναι ή Όχι)
 • Για την Ειδική περίπτωση Β: Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος
 • Ειδική περίπτωση Γ (Προαιρετικό πεδίο): Κατά 50% τα τέκνα οικογενειών υπαλλήλων (μονίμων αορίστου χρόνου και συμβασιούχων) Δήμου Πεντέλης
 • Ειδική περίπτωση Δ (Προαιρετικό πεδίο): Οικογένειες με δυο η περισσότερα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (δηλώνετε Ναι ή Όχι)

Επιλέξτε “Αίτηση Εγγραφής” για να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Πεντέλης. Η εισαγωγή στο σύστημα πραγματοποιείται με χρήση κωδικών taxisnet