Από την ενσυναίσθηση στην κοινωνική αλληλεγγύη – 5η ψηφιακή ομιλία του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου Πεντέλης

Από την ενσυναίσθηση στην κοινωνική αλληλεγγύη Φόρμα δήλωσης συμμετοχής στην Ομιλία