Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

24 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αποφάσεις Δημάρχου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας-Πυρασφάλειας Δήμου Πεντέλης

Κατάθεση αιτήσεων από 19.04.2024 έως 25.04.2024   Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση    

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο